• Uncategorized 03.04.2009

  Popist zápisu a formátování tabulek, jejichž  znalost a použití je také pro PHP Fusion velmi potřebné ….

  <table></table> začátek a konec tabulky
  <table border=”x“> velikost okraje (rámečku) tabulky (x= 1,2..)
  <table cellspacing=”x“> volný prostor mezi buňkami (x= 1,2..)
  <table cellpadding=”x“> tloušťka vnitřního okraje buněk (x= 1,2..)
  <table width=”x“> šířka tabulky (x=100,200.. nebo 50%,100%.. )
  <tr></tr> řádek tabulky
  <tr align=”x” valign=”y“> horizontální a vertikální zarovnání řádku tabulky
  (x=right, left, centery=top, middle, bottom)
  <td></td> buňka tabulky uvnitř tabulkových řádků
  <td align=”x” valign=”y“> horizontální a vertikální zarovnání obsahu buňky
  (x=right, left, centery=top, middle, bottom)
  <td nowrap> zákat zalomení řádku
  <td colspan=”x“> počet sloupců, přes které se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru (x=1,2,3..)
  <td rowspan=”x“> počet sloupců, přes které se má buňka roztáhnout ve svislém směru (x=1,2,3..)
  <td width=”x“> šířka buňky (x=10,20.. nebo 10%, 20%..)
  <th></th> záhlaví tabulky
  <th align=”x” valign=”y“> horizontální a vertikální zarovnání obsahu buňky v záhlaví tabulky
  (x=right, left, centery=top, middle, bottom)
  <th nowrap> zákaz zalamování řádků uvnitř buňky záhlaví tabulky
  <th colspan=”x“> počet sloupců pro buňku záhlaví tabulky, přes které se má buňka roztáhnout ve vodorovném směru
  <th rowspan=”x“> počet sloupců pro buňku záhlaví tabulky, přes které se má buňka roztáhnout ve svislém směru
  <th width=”x“> šířka buňky záhlaví tabulky
  (x=10,20.. nebo 10%, 20%..)
  <caption align=”x“></caption> nadpis tabulky a jeho zarovnání
  (x=top, bottom)
  <table bgcolor=”#CCCCCC“></table> barva pozadí tabulky (nebo její části)
  <table background=”obrazek.jpg“></table> obrázek v pozadí tabulky

  Posted by admin @ 09:37

 • Comments are closed.