• Uncategorized 03.04.2009

  Odkazy jsou jedním z nejpoužívanějších tagů, se kterými se v práci s PHP fusion setkáme …….Odkaz na URL

  <a href=”http://www.stranka.cz” title=”popis“>text</a>

  » Odkaz na webovou stránku musí obsahovat http://
  » Popis se narozdíl od obrázků zapisuje jako title=”text
  » Odkaz v podobě tlačítka se zapisuje takto:

  <form><input type=”button” value=”text” onClick=”window.location.href=’http://www.stranka.cz‘”></form>

  Ukázky :

  www.gimiweb.net

  Odkaz na další stránku

  <a href=”str2.htm“>další</a>

  » Tento zápis platí jen pro stránku ve stejném adresáři!!!
  » Pro stránku v nadřazeném adresáři platí příklad b).
  » Pro stránku ve vedlejším adresáři platí příklad c) (za písmeno x se dosadí název složky).

  b) <a href=”../stranka.htm“></a>
  c) <a href=”../x/stranka.htm“></a>

  Odkaz do rámů

  a)  <a href=”url” target=”_blank“></A>
  b)  <a href=”url” target=”_název rámu“></A>
  c)  <a href=”url” target=”_self“></A>

  » a) Odkaz do nového okna prohlížeče.
  » b) Odkaz do určitého rámu.
  » c) Odkaz uvnitř rámu na url rámu, z něhož byl odkaz aktivován.

  Odkazy na stránce

  a)  <a href=”#Anka“></a>
  b)  <a name=”Anka“></a>

  » a) První část odkazu.
  » b) Druhá část odkazu.
  » Po kliknutí na a) prohlížeč skočí na místo na stránce kde se nachází b).
  » Příklad: seznam témat nahoře.

  Odkaz jako obrázek

  <a href=”http://topw.gimiweb.net“><img src=”button.gif” width=”88” height=”31“></a>

  » Namísto textu se vloží obrázek.
  » Ukázka : standardní reklamní button s použitím target=”_blank.

  Tapety na plochu

  Odkaz bez kliknutí

  <a href=”stranka.htm” onMouseOver=”parent.location=’stranka.htm‘”> zde </a>

  Příklad:  zde

  » V příkladu je použit odkaz na stránce. Po přejetí myši nad tímto odkazem se načte zadaná stránka nebo se skočí na určené místo.

  Odkaz bez rámečku

  <a href=”stranka.htm“>Původní</a>
  <a href=”stranka.htm“onFocus=”if(this.blur)this.blur()”>Nový</a>

  Příklad: Původní Nový

  » V příkladu je ukázka standardního odkazu “Původní” a odkazu, který používá funkci onFocus-Blur.
  » Při kliknutí na “původní” se odkaz orámuje. “Nový” odkaz je bez tzv. mravenců.
  » Některé prohlížeče mohou toto vypnout (dle nastavení)

  Odkaz s měnícím se obrázkem

  <a href=”stranka.htm” onmouseover=”obrazek.src=’imgb.gif‘;” onmouseout=”obrazek.src=’imga.gif‘;”>odkaz</a>
  <img src=”imga.gif” name=”obrazek“>

  Příklad: odkaz

  Posted by admin @ 08:11

 • Comments are closed.