• Uncategorized 03.04.2009

  Jak vlastně dokument html vypadá a popis základních stavebních prvků …..Kostra Dokumentu

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>titulek stránky</TITLE>
  </HEAD>

  <BODY>

  </BODY>
  </HTML>

  » Základní rozvržení HTML dokumentu se skládá z těchto částí:

  a) hlava (HEAD) , obsahuje titulek stránky (TITLE), meta informace (META), a některé další prvky
  b) tělo (BODY) , obsahuje veškerý obsah stránek, stejně jako (HEAD) je to párový tag

  » První řádka <!DOCTYPE …> určuje používanou verzi HTML (v tomto případě verzi 4.0).
  » Celý dokument, kromě prvního řádku, je vepsán mezi tagy <HTML> a </HTML>

  META informace

  Základní prvky

  <HEAD>

  <TITLE>titulek stránky</TITLE>
  <META NAME=”description” CONTENT=”popis stránek“>
  <META NAME=”keywords” CONTENT=”klíčová slova“>
  <META NAME=”author” CONTENT=”jméno autora“>

  </HEAD>

  » Pokud použijeme tyto informace v hlavičce stránky, budou je moci vyhledat META vyhledávače.
  » Obsahují stručný popis s klíčovými slovy a některé další informace.

  Další možnosti META tagů – automatické přesměrování

  <META HTTP-EQUIV=”refresh” content=” 4 ; URL=http://www.jina-stranka.cz“>

  » Pokud vyplníte adresu URL přesměruje se dokument v tomto případě po 4 sekundách.
  » Pokud se adresa nevyplní bude se aktuální stránka každé 4 sekundy obnovovat.

  Další možnosti META tagů – kódování češtiny

  <META HTTP-EQUIV=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1250“>

  » Pro správné zobrazení české diakritiky se používají především tyto dvě kódování:
  windows-1250 : Preferováno na platformě Windows
  ISO 8859-2 : Podporované i Unixem a Linuxem, ve Win známé jako Středoevropské jazyky (ISO)

  Další možnosti META tagů – doba platnosti

  <META HTTP-EQUIV=”expires” content=”10 Aug 2003 12:00:00“>

  » Jedná se o datum a čas kdy informace na stránce přestávají platit.
  » Prohlížeč si stáhne aktuální stránku ze serveru – nikoli uloženou z paměti.

  » Bez použití META tagů budou samozřejmě stránky plně funkční

  Barvy v HTML

  Paleta doporučených barev <font color=”#993300“>text</font>

  <font color=rgb(255,55,5)>text</font>

  » Barvy v HTML můžete zapisovat těmito způsoby:

  a) využití hexadecimální soustavy (# + 6 znaků, znaky 0-9 A-F)
  b) využití odstínů červené(R), zelené(G) a modré(B), (číslo odstínu 0-255)

  » V HTML editorech se přidělí kód barvě automaticky a většinou ve tvaru a).
  » Příklad se týká barvy písma
  » V pravo je zobrazena paleta doporučených barev pro HTML.

  Zkouška barev

  Barva v pozadí

  <BODY BGCOLOR=”#FFFFCC“>

  » Barvu pozadí zapisujeme do tagu BODY.
  » Volíme ji tak, aby byl text dobře čitelný a nebyla hodně křiklavá (červená se nehodí).

  Obrázek v pozadí

  <BODY BACKGROUND=”obrazek.jpg“>

  » Volíme obrázky s malou velikostí (kB).
  » Barvu volíme podle barvy textu nebo naopak.
  » Můžeme použít textury (malý obrázek, který po spojení vypadá jako jeden celek).

  <BODY BACKGROUND=”obrazek.jpg” bgproperties=fixed>

  » Zafixuje obrázek napevno (při rolování stránky zůstává obrázek na místě a roluje jen text).

  Posted by admin @ 07:02

 • Comments are closed.