• Uncategorized 03.04.2009

  HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text ve špičatých závorkách < >, tzv. tag. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce.

  Nejčastější značky- tagy, se kterými se setkáme v PHP fusion jsou odkazy, formátování textu a tabulkové tagy. Velmi používaným tagem je také “IFRAME” . Tagy jsou párové (jsou na začátku i na konci) a nepárové (pouze na začátku).

  Jak se to tedy používá ? Nejjednodužší je pár příkladů a je to jasné :

  Příklad párového tagu : <center>text</center> text bude vycentrován
  Příklad nepárového tagu : <img src=”obrazek.jpg“> vložení obrázku


  Druh písma (font)

  <font face=”verdana“>text</font>

  » Tímto způsobem se zapisuje druh písma (do párového tagu FONT).
  » Standardní písma jsou : Arial, Courier, Courier New, Helvetica, Times new roman a Verdana.

  Ukázky: Arial, Courier, Courier new, Helvetica, Times, Verdana

  Velikost písma

  <font size=”x“>

  » velikost písma (x = 1-7) x= 1 2 3 4 5 6 7

  » zmenšení písma: <font size=”-1“>
  » zvětšení písma: <font size=”+1“>

  Barva textu

  <font color=”#FF0033“>text</font>

  Nadpisy

  <h1></h1> <h4></h4> <h3></h3> <h4></h4> <h5></h5> <h6></h6>

  » Nadpisů je 6 (h1-h6), kde h1 je největší.
  » Nadpisy se dají definovat v CSS (o CSS později)

  Zkratka

  <acronym title=“JavaScript”>JS</acronym>

  » Najetím na zkratku JS se zobrazí vysvětlivky.

  Příklad: Použitím JS oživíme webové stránky.

  Ostatní značky pro text

  podtržený text: <u>text</u>
  tučný text: <b>text</b>
  zvýrazněný text: <strong>text</strong>
  přeškrtnutý text: <strike>text</strike>
  kurzíva: <i>text</i>
  dolní index: <sub>text</sub>
  horní index: <sup>text</sup>
  pevná šířka písma: <tt>text</tt>
  menší písmo než normální velikost: <small>text</small>
  větší písmo než normální velikost: <big>text</big>

  Posted by admin @ 08:01

 • Comments are closed.